położyć się


położyć się
Coś położyło się cieniem na czymś zob. cień 8.

Słownik frazeologiczny . 2013.